شب جمعه شب زیارتی ارباب

شب جمعه شب زیارتی حضرت ابی عبدالله الحسین ع 

امشب شب زیارتی شاه کربلاست  ×× ×            مهمان اوبه کرببلا جمع انبیاست

امشب حرم به خیل ملائک قرق شده  ×××         زیرا به انتظار مادر مظلوم کربلاست

زهرا کنار قتلگه دارد فغان هنوز  ×××                  گویا هنوزصدرحسین شمر بی حیاست

زینب به تل نظاره گودال می کند   ×××               خنجربه بوسه گاه نبی شافع جزاست  

خون می چکد ز خنجر شمر لعین ولی پنهان ×××  به زیر پیرهنش راس تن جداست

بزم عزای خسرو لب تشنگان حسین    ×××        درخیمه گاه وصحن ورواق حرم بپاست

برغربت   شه  بی  یار   نوحه گر     ×××               با چشم دل ببین که عجب محشری بپاست

آدم زند به سر وسینه  وای وای    ×××                 نوح نبی است نوحه گر پور مرتضاست

سر را ز غم نهاده به زانوی  هم خلیل       ×××      هاجر کنار میوه ی دل دیده پر بکاست

موسی اگرکه تکیه زده برعصای خود          ×××   اما مدام گریه کن  شاه سرجداست

اودرهمین زمین شنیده ندای خدای را         ××× این بقعه ی مبارکه میعاد با خداست

عیسی گذاشت پابه عرصه دنیا به کربلا      ×××  اول سجود کن به تربت  سلطان کربلاست

شبهای جمعه حال وهوایی به کربلا           ×××  مهمان ویژه ی  ویژه ی  آن ختم الانبیاست

شوری بپاست علقمه امشب که فاطمه      ××× زائربه بارگاه قدس علمدار  کربلاست

زهرا وزینب وام البنین خدیجه  وای          ××××  گریان همه به گرد مرقد سقای سرجداست

آه ازدل غمین حیدرکرار  مرتضی               ×××   با مجتبی بسوی علقمه و گود قتلگاست

خیل ملک به گرد حرم روی گرد گون          ×××  خادم  به زائران  شهیدان   نینواست

هر  شیعه   ای  زآل  محمد  زهر مکان        ××× شبهای جمعه چشم ودلش سوی کربلاست

گرچه زیارت شه دین هرزمان خوش است  ××× شبهای جمعه لیک حسابش زهم جداست

یارب چه می شود که شب جمعه ای نصیب  ××× بینیم روی یوسف زهرا  که باصفاست

کن کربلاتوروزی مان حی  ذوالجلال             ×××  ماسائلیم ولطف کریمانه ات  عطاست

گویند جبرئیل هر شب جمعه به کربلا          ×××  اوروضه خوان به حسین بهر انبیاست

دانا قصیده ات بنما مختصر   بس است         ××× گویی سخن زعمق دلت لیک کم بهاست

این قصیده رادرتاریخ 30/5/94روزجمعه برابر با ششم ذی قعده الحرام  سرودم باشد که مورد قبول ارباب واقع شود . ان شاءالله             

/ 1 نظر / 12 بازدید
عشق به مردم

سلام خوبي دوست من؟ مطالب مفيدي داري به منم سر بزن نظر يادت نره!!!!!!