ماه استغفار

ماه استغفار

ماه شعبان ماه ختم الانبیاست               ماه استغفار و انس با خداست

روزه اش دارد فضیلت بسیار                    ماه صلوات و مه اعیادهاست  

سومش میلاد پر نور حسین                  زینت دوش نبی خون خداست

نورباران است زمین و آسمان                 بال و پر روئیده فطرس را شفاست

چارم شعبان ابالفضل رشید                  آمده دنیا که نجل مرتضاست

آنکه در اوج وفا بر رهبرش                   درکنار علقمه دستش جداست

پنجم شعبان امام عارفان                 روزمیلاد ش بود .شادی بپاست

حجت چارم علی بن الحسین                مرد جا مانده زدشت کربلاست

یازده زین ماه مولودی دگر                 آمده دنیا که شبه مصطفاست

او جوان بافضیلت اکبرست               مادرش لیلا به داغش مبتلاست

برجوانان تهنیت فرخنده روز                چون علی اکبر برآنان مقتداست

        نیمه شعبان و عالم غرق نور                 روز میلاد گل خیرالنساست

عید مهدی حضرت صاحب زمان              قرنها درانتظارش دیده هاست

درسه روز آخر ش روزه ثواب                دارد و پاداش آن قدر دو ماهست

روزه دار و قدر آن را پاس دار                  حرف دانا نیست :از مولا رضاست

سروده ای ازحقیر رسول دانابمناسبت ماه شعبان بتاریخ02/02/97      

/ 0 نظر / 9 بازدید