اخبارشرکت تعاونی

باسلام به همشهریان عزیز

ازآنجا که کیفیت یکی ازاهداف بلند شرکت می باشد وتمام تلاش براین است که روزبه روز کیفیت محصولات شرکت ارتقاء یابد .برای عدم نفوذ آب ویخ زدنی درکف پوشهای سیمانی ونیز بالابردن مقاومت محصولات ماده ای بصورت آزمایشی خریداری شده که روزشنبه مورد آزمایش قرارخواهد گرفت با اطلاعاتی که ازاین ماده دردست است می تواندمقاومت محصول را تا جندیت برابر افزایش دهد . زیرا این ماده دربتونهای  ساخت پلها کاربرد دارد . با تولید یک پارتی از محصول جدید وانجام آزمایشات لازم ونتیجه گیری آن قطعا سیاست براین است که محصولات سیمانی بااین ماده افزودنی تولید گردد.

به آرزوی شکوفایی وتعالی ایراج عزیز وشرکت تعاونی آزاداندیشان ایراج

/ 0 نظر / 9 بازدید