تقدیم به علاقه مندان معتقد

امروز ساعت ۳۰/۱۹تا۳۱/۲/۸۷ساعت ۴۹/۷قمردرعقرب است .

دیگر ایام نحس به روایت امیرالمومنین (ع)

محرم ۱۱و۲۱

صفر۱و۲۰

ربیع الاول ۲و۱۰

ربیع الاخر۱۰و۱۲

جمادی الاول ۱۰و۱۱

جمادی الاخر ۱۰و۱۱

رجب المرجب ۱۳و۱۵

شعبان المعظم ۲و۴

رمضان المبارک ۳و۲۰

شوال المکرم ۶و۸

ذیغعدالحرام ۶و۱۰

ذیحجه الحرام۸و۲۰

این بیست وچارروزنحس است باید پی هیچ کاری نرود که اگر برودضررکلی ببیند وهرکاری کند ناتمام می ماند

قبلا هفت روزازهرماه نیز که نحس بودنقل شد

هفت روز ی نحس باشد درمهی

زان حذرکن تانیابی هیچ رنج

سه وپنج وسیزده باشانزده

بیست ویک با بیست وچها وبیست وپنج

موفق باشید : استخراج ازکتاب خزائن الاسرارنوشته استادعالیقدرحاج میرزا ایوب صادقی نژاد

/ 1 نظر / 10 بازدید
امیر

سلام حاج آقا من با این عنوان نحس مشکل دارم قبول دارم که در بعضی روایات و کتابهای معتبر از معصومین ما نقل قول برای روزهایی برای بعضی کارها اکراه شده اما در مورد واژه نحس بیشتر توضیح دهید.اصلا روزهای خدا همه اش خوب است حال به دلیل شرایط قرار گرفتن ماه و زمین و خورشید یک روزهایی انجام یه سری کار شگون نداره و خوب نیست حالا این که ما به یه روز خدا بگیم نحس شاید کراهت داشته باشه/البته من با اصل قضیه مشکل ندارم