دیده ی بیدار

دیده بیدار

عاشق بجز از روی گل یار نخواهد                  گلزار رود جز گل بی خار نخواهد

یک عمر کشد درد فراق از غم یارش               درد است ولی:جز تن بیمار نخواهد

دیوانه صفت درهمه جا ازپی یارش                  دیوانه بجز طعنه ز اغیار نخواهد

درحال خماری برود درپی معشوق                 معشوق ولی عاشق خمار نخواهد

آن کس که بود مدعی عشق بداند                 عاشق بجز از سر ،به سر دارنخواهد

عاشق که پی مرشد دلداده نابست              مرشد بجز از سید و سالار نخواهد

عاشق اگر عمری ز پی عشق بسوزد                 جز نیم نگه از رخ دلدار نخواهد

یاریگر مهدی سزد این نکته بداند                      او یار بجز مخلص ودیندار نخواهد 

باصدق به دنبال رضا بر دل اوباش                 جزصدق به گفتار و به کردار نخواهد

گرلاف ارادت بزنی بر گل نرگس                   هش دار ! که او بنده ی دینار نخواهد  

اخلاص کند زنده دل بنده ی عاشق                  دلداده بجز جلوه ودیدار نخواهد  

دانا زچه خوابی ؟دگرازخواب گران خیز                  محبوب تو جز دیده ی بیدار نخواهد 

بمناسبت فرارسیدن سید الایام جمعه روز زیارتی و فرج آقا صاحب الزمان این چند بیت درذهن حقیر گذشت امید است بزودی زود خداوند فرجش را برساند ان شاالله . سلامتی ان وجود مقدس صلوات : رسول دانا 07/02/97  


/ 0 نظر / 9 بازدید