رهروشهیدمحمد حسین دانا
ایراج بخش خوروبیابانک

احادیث از14معصوم (ع)

پیامبراعظم (ص): عبادت هفتاد جزء‌است که برترین آنها کسب حلال است .

امیرالمومنین امام علی (ع): غیبت کردن آخرین تلاش افراد ناتوان است .

حضرت فاطمه (س) : خوشرویی درچهره مومن . بهشت را براو واجب می سازد.

امام حسن مجتبی (ع) : هیچ چیز مثل خوشرویی وحسن خلق نیست :

امام حسین (ع) : بدانید که نیازهای مردم  به سوی شما ازنعمتهای خداوند است .

امام علی بن الحسین (ع): ازدروغ بپرهیزید . خواه کوچک باشد یا بزرگ . جدی باشد یاشوخی .

امام محمد باقر ع) : مومن وظیفه دارد که هفتاد گناه کبیره ازبرادر مومن خودرا بپوشاند.

امام جعفر صادق (ع) : ازدوصفت بپرهیز . بی حوصلگی وتنبلی

امام موسی کاظم (ع) : بهشت درمیان سختیها وجهنم درمیان شهوات نهفته است .

امام رضا (ع) : هیچ چیز درترازوی عمل سنگین تر ازاخلاق نیکو نیست .

امام محمد تقی (ع) : چگونه از خدا فرارمی کنید درحالی که او درکمین شماست .

امام علی النقی (ع) : دنیا بازاری است که جمعی درآن سود می برند وگروهی زیان می کنند.

امام حسن عسکری (ع): ازافشای اسراروریاست طلبی بپرهیز که این دو آدمی را به هلاکت می کشاند.

امام زمان (ع) : دوستان باید درفراز ونشیبهای زندگی شکیبا باشند.

تقدیم به دوستداران احادیث ورهروان ولایت .امیدوارم مورد استفاده قرارگیرد ورضایت شما عزیزان جلب شده باشد.

   برای شادی روح ائمه هدی وسلامتی امام منتظر عج صلوات